Измерване на детайли

Измерване на детайли

 

Услугата - измерване на детайли, предлагаме на клиенти, които нямат трикоординатна измервателна машина, а се нуждаят от прецизна преверка на детайлите си.  Разполагаме с моторизирана трикоординатна измервателна машина TIGO с измервателен обем 500x580x500mm и точност 2,2+L/300 микрона. Всеки измерен детай е придружен от измервателен протокол.

За повече информация относно цени и възможности, моля свържете се нас!

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.