Обучение за начинаещи или напреднали

Обучение за начинаещи или напреднали

 


Обучение на оператори с всяка закупена измервателна машна 

 

Политика на фирмата ни е винаги да обвързваме доставката на измервателни машини с обучението на операторите за тях. Само пълноценното обучение на операторите може да гарантира използването на пълния капацитет на закупеното измервателно оборудване. Инструкторите ни са обучени от производителите и са на Ваше разположение както за обучение на оператори за новозакупено оборудване, за опреснителни курсове, обучение на нови оператори в случай, че старите напуснат, така и за запознаване с нови софтуерни приложения.

 

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.