Приспособления за закрепване - dk


dk Fixiersysteme е немска фирма, която предлага приспособления за закрепване на детайли, които подлежат на измерване и метрологичен контрол. Отделните части се сглобяват на модулен принцип. Продуктите на dk могат да се използват при трикоординатна измервателна машина или оптична измервателна система.dk предоставя CAD модели на отделните елементи.

Продуктов каталог

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.