Софтуер за обработка и анализ на данни от измервателни инструменти mCaliper

Софтуер за обработка и анализ на данни от измервателни инструменти mCaliper

 

mCaliper е мобилно решение за съхранение, обработка и проследяване на резултатите от измерванията, извършени с ръчен, цифров инструмент. С помощта на мобилно устройство, свързано с инструмента, всички резултати се съхраняват в реално време в облак, сървър или компютър, като се категоризират по детайли.
Производител – EngView Systems

Софтуерът е изграден от три основни модула:
 
 • Мобилно приложение (подходящо за всяко устройство с Android);
 • Основен панел (достъп до него е възможен online, чрез сървър или компютър);
 • Спомагателен софтуер за създаване на шаблон (опростен чертеж) на детайл;

Мобилно приложение
   Чрез него операторът има достъп до чертежите (шаблоните) на детайлите и измервателния план. Измервателият план от автоматично води оператора в процеса на измерването – указва последователността на измерване, точния инструмент с който да се измери даден размер и т.н. След края на измерването mCaliper предоставя възможност за преглед на резултата и при нужда повторно измерване. След като операторът е приключил с измерването изпраща данните към основния панел и продължава работата си по следващия детайл.
 Основен панел
   Основен панел: В него се събират данните от всички измервания, категоризирани по детайли. С помощта на специално разработени филтри резултатите са видими по:
 • Детайл – Всеки детайл има свой шаблон (опростен чертеж) в програмата
 • Оператор
 • Дата на измерване
 • Инструмент
 • Резултат от измерването (OK или NG)
 •  

Спомагателен софтуер за създаване на шаблон
   Спомагателният софтуер се инсталира на работен комютър и работи с DXF, DWG или MCZ формати. В няколко бързи стъпки се въвежда информацията за контролираните размери, толеранси и последователност. В края на процеса шаблона се импортира в основния панел и става видим за операторите.

Основни предимства на mCaliper

 • Автоматизация за измервателния процес 
 • Веведена е необходимата информация за контролираните размери, допуски, последователност на измерване и дори конкретен инструмент. Измервателните планове се създават бързо и лесно и се съхраняват заедно с резултатите от измерванията им.
 •  

 • • Проследимост на всяко измерване
 • Обикновенно резултатите от работата на качествения контрол са обемни, трудни за анализ, обобщение и въвеждане в цифров формат. Самите протоколи от измерванията на детайлите често са на хартиен носител и вероятноста да бъдат манипулирани или загубени е голяма. С mCaliper резултатите от измерването се съхраняват бързо и лесно, веднага след измерване, като софтуерът се грижи за осигуряване на изискваната на ISO за проследимост на резулатата.
 •  

 • • Мобилност
 • mCaliper позволява на операторте да използват софтуера на всякъде в производството, без нужда от компютър.
 •  

 • • Анализ на резултатите
 • Резултатите от измервнията на всички детайли и оператори се категоризират и съхраняват в основния панел. Резултатите от измерванията се визуализират заедно с толерансите, отклоненията от номинала (оцветени в зависимост дали размера е в допуск или не), както и Cpk анализ, придружен от графика.
 •  

 • • Автоматично генериране на протокол /за линк към примерен протокол натиснете тук/ 
  Протоколи могат да се генерират както за конкретно измерване, така и за даден период, на база детайл, оператор и т.н

 • • Контрол на измервателните инструменти 
 • Всеки въведен инструмент има свое досие с информация за сериен номер, обхват, № на калибрационен сертификат и дата на следващо калибриране. mCaliper ще предупреди оператора при наближаване срока за калибриране на инструмента.
 •  
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.