SYLVAC SCAN F60/F60T

 e оптична измервателна система за бързо, прецизно и безконтактно динамично или статично измерване на цилиндрични детайли с обхват - Ø0.2 ÷ 64mm, дължина до 500mm
 
SYLVAC SCAN F60/F60L
Всички SYLVAC  Scan  системи за безконтактно измерване са окомплектовани с  CCD линейни сензори с висока разделителна способност (реално работата им би се равнила на камера с разделителна способност 200MP). Тези сензори, действат като светлочувствителна линия и могат да уловят дори наи-малките промени в по-ниско от пиксела ниво. Работният детайл се осветява с успореде сноп бяла светлина и образът му се проектира върху линейният CCD сензор. Този сензор обработва информацията и позволява пълен и прецизен анализ на геометрията на детайла. Веднъж изпратен към софтуера, проектирания образ на детайла служи за статично или динамично измерване на геометричните характеристики на редица параметри. 
Принцип на измерване със SYLVAC SCAN
► Детайлите могат да бъдат монтирани между два центъра или едностранно, с помощта на различни стяги.
► Машина, специално проектирана за измерване на резбови детайли с - успоредна, трапецовидна, конична, правравоъгълна резба, червяци, сачмени винтове, дентални импланти и други.
► Машина, подходяща както за измерване на единични детайли, така и за 100% производствен контрол!
► Вградени температурни компенсации
► Система за накланяне на детайла до 30 градуса. 
Измерване на всички характеристики на 2D детайл за по-малко от 3 сек.!

Софтуер SYLVAC REFLEX Scan+

Софтуерът работи с проектирания образ на сканирания детайл или чрез импорт на необходимата геометрия от CAD файл (DXF). Стъпките за създаване на измервателна програма са лесни, като визуално софтуерът води оператора по време на програмирането. Допусковите стойности и въведените параметри  за цилиндрични детайли или резби могат да бъдат взети от база данни.

Софтуер Reflex Scan+

SYLVAC REFLEX Scan има два основни измервателни режима: 
⇒ Автоматично измерване на детайли - Напълно автоматично  измерване на всички характеристики на детайла рамките на няколко секунди. Необходимо е операторът да постави детайла в машината, да натисне бутона и след няколко секунди всички геометрични размери на детайла ще се визуализират.

⇒ Режим свободно пограмиране - Позволява операторът да избере желаните характеристики, които автоматично ще се добавят в измервателната програма, след което , с бутон SCAN машината ще ги измери.
 
 

Измервателни възможности

Sylvac Reflex Scan+

Диаметри  

Мин./Мах., среден диаметър, обработен диаметър и т.н

Дължина, височина, разстояния

Ъгли и фаски

Ъгъл между две прави, ъгъл между права и ос и т.н

Радиус

Резби

Измерване на параметрите на резбата като: външен диаметър, дължината,  стъпка, ъгъл (дясна или лява резба) и отклонение от формата, при стандартна успоредна резба.

Разширени функции на измерване на резби
(сачмени винтове, червячни винтове, специални резби и други)

Изисква се машината да има опция Tilt (наклон)

Перпендикулярност

Отклонение от форма

Ротационни (динамични) диаметри

Биене

Концентричност

Отклонение от кръглост

Цилиндричност

Пресечена равнина

Откриване на най-малкия диаметър, измерен върху ротационния детайл, който след това ще бъде визуализиран като напречен разрез

Праволинейност

 

Сложни детайли (шлици, турбини)

 
 
Предлагани модели
 

Модел

902.4060 - SCAN F60

902.4065 - SCAN F60T 902.4062 - SCAN F60L 902.4067 - SCAN F60LT

Диаметър

Дължина на детайла

Диаметър Дължина на детайл Диаметър Дължина на детайл Диаметър Дължина на детайл

Измервателен обхват

D =64 mm

L = 300 mm

D =64 mm L = 300 mm D =64 mm L = 500 mm D =64 mm L = 500 mm
Максимален размер за закрепване на детайла  D =120 mm L = 315 mm D =120 mm L = 315 mm D =120 mm L = 500 mm D =120 mm L = 500 mm
Наклон - 30 градуса - 30 градуса

Разделителна способност

0.0001mm

Максимално допустима грешка

Диаметър : (1.0 + D/100) / Дължина : (3 + L/200)

Повтаряемост 2δ

Диаметър: 0.5 µm / Дължина 1.0µm

Максимално тегло на детайла

10kg

Въртящи центри

Да


 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.