SYLVAC SCAN S25T

 Sylvac Scan 25T e оптична измервателна система за бързо, прецизно и безконтактно динамично или статично измерване на цилиндрични детайли с обхват - Ø0.5 ÷ 26mm, дължина до 200mm
 
Sylvac SCAN 25T
Всички SYLVAC  Scan  системи за безконтактно измерване са окомплектовани с  CCD линейни сензори с висока разделителна способност (реално работата им би се равнила на камера с разделителна способност 200MP). Тези сензори, действат като светлочувствителна линия и могат да уловят дори наи-малките промени в по-ниско от пиксела ниво. Работният детайл се осветява с успореден сноп бяла светлина и образът му се проектира върху линейният CCD сензор. Този сензор обработва информацията и позволява пълен и прецизен анализ на геометрията на детайла. Веднъж изпратен към софтуера, проектирания образ на детайла служи за статично или динамично измерване на геометричните характеристики на редица параметри. 

Принцип на измерване със SYLVAC SCAN
► Детайлите могат да бъдат монтирани между два центъра или едностранно, с помощта на различни стяги.
► Машина, специално проектирана за измерване на резбови детайли с - успоредна, трапецовидна, конична, правравоъгълна резба, червяци, сачмени винтове, дентални импланти и други.
► Машина, подходяща както за измерване на единични детайли, така и за 100% производствен контрол!
►Атрактивен дизайн, здрава и устойчива конструкция, с редица нововъведения, като: 
     ⇒Нов контролен панел със сензорен екран за бързи измервания и преглед на резултати директно от машината!
     ⇒Нова система за бърза и лесна смяна на аксесоари
     ⇒Вградени температурни компенсации
     ⇒Динамичен LED индикатор за статуса на измервания детайл (GO/NOGO) и съобщения до оператора
     ⇒Система за накланяне на детайла до 30 градуса. 
 
Нов сензорен панел, върху корпуса на машината
 
Софтуер SYLVAC REFLEX Scan+

Софтуерът работи с проектирания образ на сканирания детайл или чрез импорт на необходимата геометрия от CAD файл (DXF). Стъпките за създаване на измервателна програма са лесни, като визуално софтуерът води оператора по време на програмирането. Допусковите стойности и въведените параметри  за цилиндрични детайли или резби могат да бъдат взети от база данни.

Софтуер Reflex Scan+

SYLVAC REFLEX Scan има два основни измервателни режима: 
⇒ Автоматично измерване на детайли - Напълно автоматично  измерване на всички характеристики на детайла рамките на няколко секунди. Необходимо е операторът да постави детайла в машината, да натисне бутона и след няколко секунди всички геометрични размери на детайла ще се визуализират.

⇒ Режим свободно пограмиране - Позволява операторът да избере желаните характеристики, които автоматично ще се добавят в измервателната програма, след което , с бутон SCAN машината ще ги измери.
 
 

Измервателни възможности

Sylvac Reflex Scan+

Диаметри  

Мин./Мах., среден диаметър, обработен диаметър и т.н

Дължина, височина, разстояния

Ъгли и фаски

Ъгъл между две прави, ъгъл между права и ос и т.н

Радиус

Резби

Измерване на параметрите на резбата като: външен диаметър, дължината,  стъпка, ъгъл (дясна или лява резба) и отклонение от формата, при стандартна успоредна резба.

Разширени функции на измерване на резби
(сачмени винтове, червячни винтове, специални резби и други)

Изисква се машината да има опция Tilt (наклон)

Перпендикулярност

Отклонение от форма

Ротационни (динамични) диаметри

Биене

Концентричност

Отклонение от кръглост

Цилиндричност

Пресечена равнина

Откриване на най-малкия диаметър, измерен върху ротационния детайл, който след това ще бъде визуализиран като напречен разрез

Праволинейност

 

Сложни детайли (шлици, турбини)

 
 
Предлагани модели
 

Модел

Sylvac Scan 25T
902.5521

Диаметър

Дължина на детайла

Измервателен обхват

D =26 mm

L = 200 mm

Максимален размер за закрепване на детайла  D =51 mm L = 200 mm
Наклон  30 градуса

Разделителна способност

Диаметър 0.0001mm

Дължина: 0.0001 mm

Максимално допустима грешка

Диаметър:(0.9 + D/100) µm, D в mm

Дължина: (2.5 + L/200) µm, L в mm

Повтаряемост 2δ

Диаметър: 0.5 µm

Дължина: 0.8  µm

Максимално тегло на детайла

3kg

Въртящи центри

Високо прецизен въртящ център 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.