SYLVAC SCAN 52

SYLVAC SCAN 52


 Sylvac Scan 52  e хоризонтална система за бързо, прецизно и безконтактно измерване на цилиндрични детайли с обхват - Ø0.5 ÷ 52mm, дължина до 300mm. Предлаганите конфигурации са с или без динамичен център
 
Всички SYLVAC  Scan  системи за безконтактно измерване са окомплектовани с  CCD линейни сензори с висока разделителна способност (реално работата им би се равнила на камера с разделителна способност 200MP). Тези сензори, действат като светлочувствителна линия и могат да уловят дори наи-малките промени в по-ниско от пиксела ниво. Работният детайл се осветява с успореде сноп бяла светлина и образът му се проектира върху линейният CCD сензор. Този сензор обработва информацията и позволява пълен и прецизен анализ на геометрията на детайла. Веднъж изпратен към софтуера, проектирания образ на детайла служи за статично или динамично измерване на геометричните характеристики на редица параметри. 


Принцип на измерване със SYLVAC SCAN
 
► Първата хоризонтална машина за безконтактно измерване на цилиндрични детайли, с дизайн подходящ за поставяне непосредствено до CNC машината!
► Уникалната концепцията Scan 52, позволява измерване на детайла в положение, идентично на положението, в което е изработен.
► Машина, подходяща както за измерване на единични детайли, така и за 100% производствен контрол!
 
 Измерване на детайл с натискане само на един бутон, благодарение на технологията Reflex-Click!
 
Софтуер SYLVAC REFLEX Scan

Софтуерът работи с проектирания образ на сканирания детайл или чрез импорт на необходимата геометрия от CAD файл (DXF). Стъпките за създаване на измервателна програма са лесни, като визуално софтуерът води оператора по време на програмирането. Допусковите стойности и въведените параметри  за цилиндрични детайли или резби могат да бъдат взети от база данни.
 

Sylvac SCAN 52

SYLVAC REFLEX Scan има два основни измервателни режима: 
⇒ Автоматично измерване на детайли! - Напълно автоматично  измерване на всички характеристики на детайла рамките на няколко секунди. Необходимо е операторът да постави детайла в машината, да натисне бутона и след няколко секунди всички геометрични размери на детайла ще се визуализират.

⇒ Режим свободно пограмиране - Позволява операторът да избере желаните характеристики, които автоматично ще се добавят в измервателната програма, след което , с бутон SCAN машината ще ги измери.
 
 

Измервателни възможности

Sylvac Reflex Scan

Диаметри  

Мин./Мах., среден диаметър, обработен диаметър и т.н

Дължина, височина, разстояния

Ъгли и фаски

Ъгъл между две прави, ъгъл между права и ос и т.н

Радиус

Резби

Измерване на параметрите на резбата като: външен диаметър, дължината,  стъпка, ъгъл (дясна или лява резба) и отклонение от формата, при стандартна успоредна резба.

Разширени функции на измерване на резби
(сачмени винтове, червячни винтове, специални резби и други)

 

Перпендикулярност

 

Отклонение от форма

 

Ротационни (динамични) диаметри

Базови функции

Биене

Базови функции

Концентричност

Базови функции

Отклонение от кръглост

Цилиндричност

Пресечена равнина

Откриване на най-малкия диаметър, измерен върху ротационния детайл, който след това ще бъде визуализиран като напречен разрез

Праволинейност

 

 

Сложни детайли (шлици, турбини)

 


 
Предлагани модели
 

Модел

Sylvac Scan 52 Reflex Click 
902.5521

Sylvac Scan 52
 902.5520

 

Диаметър

 

 

Дължина на детайла

 

 

Диаметър

 

 

Дължина на детайла

 

Измервателен обхват

D =0.5-52 mm

L = 300 mm

D =0.5-52 mm

L = 300 mm

Разделителна способност

Диаметър 0.0001mm

Дължина: 0.0005 mm

Максимално допустима грешка

Диаметър:1.5 + (D/100) µm, D в mm

Дължина: (4 + L/100) µm, L в mm

Повтаряемост 2δ

Диаметър: 0.6 µm

Дължина: 2.5  µm

Максимално тегло на детайла

4kg

Въртящи центри

Да

Не


АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.