Портални измервателни машини

Портални измервателни машини

    

    Прецизните трикоординатни измервателни машини (ТИМ) на HEXAGON MI са създадени за точно измерване на геометричните размери. Максималните размери на измерваните детайли и точността на измерване зависят от модела на машината. Основни изисквания за нормална работа на машината и прецизни измервания са: инсталация в чисто и сухо помещение, с постоянна температурата на въздуха 20°С (изключение прави, серията SF), електрозахранване (220V, 50Hz) и  наличие на сух и oбезмаслен, сгъстен въздух. Температурните компенсации CLIMA са включени в стандартната конфигурация на сериите Performance и Advantage. 
 
    На всяка една от трите оси на машината (X, Y, Z) има монтирани въздушни лагери. Направляващите по оси „Х” и „Z” са изработени от алуминий, а направляващите по ос „Y” са част от гранитната плоча на машината. Трите оси на машината се задвижват от електродвигатели, а въртящият момент от двигателите се предава чрез зъбен ремък. Обратната връзка за положението на всяка една от осите се осъществява от линейни енкодери. Измервателната глава се монтира на ос „Z” , а  самото измерване се осъществява чрез допир на измервателния накрайник с  детайла. Когато се измерят достатъчен брой точки, може да се определи какви са размерите на детайла.

   Използването на измервателна машина може бързо и прецизно да реши някои от основните метрологични задачи, като изнерване на: дължина, успоредност, перпендикулярност, равнинност, ъгъл, концентричност, отклонение от цилиндричност, отклонение от кръглост, външни и вътрешни диаметри, взаимно положение, позиционно отклонение и др.


 


Global Lite

Бюджетното решение.


Повече информацияGlobal S

За по-големи метрологични възможности


Повече информация


TIGO SF

Прецизни измервания, директно в производствения цех!.


Повече информация

 


 
Повече информация за всички портални измервателни машини може да намерите тук
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.