PC-DMIS

PC-DMIS

 

      Измервателният софтуер PC-DMIS, на HEXAGON е водещ метрологичен софтуер за трикоординатни измервателни машини (CMM’s). Подходящ е за всякакъв вид измервания – от прости призматични детайли до повърхности със сложни контури. PC-DMIS е лесен за усвояване и има изключително удобен за използване интерфейс.

Основните принципи на работа със системата са:

1. Измерване и създаване на различни геометрични елементи като точка, линия, равнина, окръжност и др.
2. Създаване на взаимовръзки между измерените елементи
3. Създаване на измервателен протокол
 

С PC-DMIS можете да измервате:

Диаметри
Дистанция и взаимно разположение
Ъгъл
Позиционно отклонение
Отклонение от кръглост
Отклонение от цилиндричност
Равнинност
Успоредност
Перпендикулярност
Биене
Симетричност


PC-DMIS предлага три основни софтуерни нива, като всяко следващо ниво надгражда предходното.

PC-DMIS PROпредлага мощност и лекота на работата

Ако не разполагате или не работите с CAD модели PC-DMIS PRO е Вашето решение. Подходящ е за измерване, както на призматични, така и на ротационно симетрични детайли. С PC-DMIS Pro можете да измерите всички изброени по-горе параметри.

PC-DMIS CADинтегрирана работа с CAD модели

Ако работите с CAD модели PC-DMIS CAD е подходящото ниво за Вас. PC-DMIS CAD се използва за измерване на по-сложни детайли и значително улеснява създаването на програми. Във версията CAD имате възможността да сравните измерените елементи с номинала от CAD модела.

PC-DMIS CAD++ - сканиране на комплексни повърхнини

С PC-DMIS CAD++ се използва при необходимост от непрекъснато сканиране. CAD++ включва разширени функции за сканиране, което дава възможност за измерване на повърхнини със сложно математическо описание. Като разполага и с всички функции на предходните нива.

 

Повече за PC-DMIS можете да намерите тук.

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.