PC-DMIS

PC-DMIS


      Измервателният софтуер PC-DMIS  на Hexagon MI е решение за всякакви метрологични изисквания. С него можете да измерите всичко - от прости призматични детайли до повърхности със сложни контури. Той е лесен за усвояване и притежава удобен интерфейс.  Основният принцип на работа е:
 

1. Измерване и създаване на различни геометрични елементи като точка, линия, равнина, окръжност и др.
2. Създаване на взаимовръзки между измерените елементи
3. Създаване на протокол
 

С PC-DMIS може да измерите:

Диаметри
Дистанция и взаимно разположение
Ъгъл
Позиционно отклонение
Отклонение от кръглост
Отклонение от цилиндричност
Равнинност
Успоредност
Перпендикулярност
Биене
Симетричност

PC-DMIS се предлага в три основни нива. Всяко едно ниво надгражда предишното.
 

PC-DMIS PRO - Мощност и лекота

Ако нямате CAD модели PC-DMIS PRO е вашето решение. Подходящ е за измерване на призматични детайли. Може да измерите всички неща посочени по-горе.

PC-DMIS CAD - CAD модели
Ако работите с CAD модели PC-DMIS CAD е подходящото ниво. Подходящ е за измерване на по-сложни детайли и значително улеснява създаването на програма.

PC-DMIS CAD++ - Сканиране
Ако е необходимо да се използва непрекъснато сканиране, PC-DMIS CAD++ е решението.  Нивото включва разширени функции за сканиране. Това позволява измерването на повърхнини със сложно математическо описание.

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.