DMS

DMS


Универсална измервателна система, производство на Microrep – Италия

Системата е съставена от модул DMS680 за директен контрол на средства за измерване, допълнителен модул за увеличаване на измервателния обхват до 1000mm и мощен измервателен софтуер MicroNet за анализ на резултатите. Измервателният модул и софтуерът са достатъчно добре интегрирани, така че да покрият обхвата на измерванията, както и изискванията, произтичащи от прилагането на ISO9000.

   Модулът за температурни компенсации гарантира висока стабилност на резултата в условията на променлива външна среда.

 

Употреба

Основните приложения на DMS1000 са контрол на:

 • Гладки калибри за вътрешни размери
 • Гладки калибри - гривна
 • Резбови калибри за вътрешни резби
 • Резбови калибри – гривна
 • Хлабиномери
 • Калибър - скоби
 • Калибър за вътрешна и външна тръбна резба
 • Калибри за отвори
 • Микрометри за външни размери
 • Микрометри за вътрешни размери
 • Компаратори
 • Индуктивни измервателни глави
 • Ръчни компаратори
 • Калибри за шпонкови канали с еволвентен профил и зъбни калибри

Характеристики на DMS 680

Високата точност на измервателната система DMS680е постигната по следния начин:

 • Пълно спазване на принципа на Аббе
 • Инкрементална линия  Хайденхайн с точност 0.2µм
 • Постоянна сила на измерването
 • Модул за темперарурни компенсации на околната среда
 • Регулируема работна маса за обръщане на посоката на вземане на точката
 • Автоматично отчитаща компютърна система
 • Софтуер за измерване и работа с еталони
 • Настройващи се накрайници

                                                             

Измервтелен софтуер

Измерватената система DMS680е директно интегрирана със софтуера, позволявайки бързи и надеждни измервания.

 • измервателни процедури за калибри (гладки калибри и пръстени, резбови калибри и пръстени, калибърна скоба, еталонни калибри и т.н.)
 • директно отчитане на екрана на текущата измерена стойност
 • измервателни процедури за инструменти (индикатори, индикатори с чупещо се краче, сензори, калибри за отвори, микрометри за вътрешни и външни размери,   дълбокомери, вътромери и т.н.
 • автоматично откриване на инверсна точка;
 • автоматично изчисляване на средния диаметър на калибри за резби;
 • автоматично изчисляване на граничнните отклонения на инструментите Fu   (хистерезис), Fmax (max грешка), повтаряемост и състоянието на инструмента с оглед на    допуските му.
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.