Калибрационно оборудване

Калибрационно оборудване


Контролът на измервателното оборудване се е превърнал в съществена съставна част от цялостното управление на качеството.
TESA предлага два вида оборудване, които следват два различни метода за измерване.
TESA  UPD директно измерване на краищни мерки с набор от
номинални дължини до 25 mm или 1 in.
TESA UPC служи за сравнителни измервания на плоско паралелни краищни мерки с еднакви номинални размери.


TESA UPC за 
сравнителни измервания


TESA UPD за абсолютни и
сравнителни измерванияTESA UP софтуер за 
обработка на данни

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.