Кабели за връзка и аксесоари

Кабели за връзка и аксесоари


Sub-D connections


 

Каталожен
номер
Описание Дължина Свързване с
инструмента
Свързване с компютър
или друга система
04761063 Sub-D 9p/m to USB cable 2 m Sub-D 9p/m USB
04761052 Extension, Sub-D 9p/f to 9p/m 2 m Sub-D 9p/m Sub-D 9p/f
S47120002 Sub-D 9p/m to USB adapter cable 0,1 Sub-D 9p/m USB

OPTO & TLC connections

 

Каталожен
номер
Описание Дължина Свързване с
инструмента
Свързване с компютър
или друга система
04761062 Opto-USB duplex cable, 2 m Opto-RS232 Type A USB
04761046 Opto-RS cable, simplex 2 m Opto RS232 Sub-D 9p/f Simplex
04761049 Opto-RS cable, duplex 2 m Opto RS232 Sub-D 9p/f Duplex
04761027 Opto свързващ кабел 
без конектор
2 m Opto RS232 без конектор

TLC connection

 

Каталожен
номер
Описание Дължина Свързване с
инструмента
Свързване с компютър
или друга система
04760182 TLC-DIGIMATIC cable 2 m TLC (TESA Link Connector) Ansley connector 10 pin/f
04760181 TLC-USB cable 2 m TLC (TESA Link Connector) USB

 

Повече информация тук
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.