Софтуер за обработване на данни


Проверката и проследяването на данни, както и намаляването на разходите имат все по-голямо значение във всички индустриални сектори. Това изисква не само висококачествени измервателни инструменти, но и подходящ софтуер  за оценка и  анализ на извършените измервания

DATA-VIEWER софтуер

 

 • • Възможност за изтегляне на  софтуера безплатно от уебсайта на TESA
 • • Прехвърляне на данни чрез USB връзка или Bluetooth
 • • Автоматично разпознаване и свързване на инструментите 
 • • Един USB приемник може да се използва за връзка с 8 инструмента
 • • До 40 инструмента могат да бъдат свързани едновременно
 • • Ясен интерфейс за безпроблемна работа
 • • Резултатите се пращат в реално време в софтуерa за обработка
 • • Автоматично създаване на файлове във формати : * .xls, * .csv или * .txt
 • • Автоматично изпращане във външна програма (пр. Excel)
 
Каталожен номер Описание Минимални
софтуерни изисквания
Минимални
хардуерни изисквания
DATA-VIEWER Безплатен софтуер за
обработка на данни
Windows 7/10,
32 или 64 bits
Intel i5 , 4 GB RAM,
100 MB HDD

Допълнително информация за продукта тук

DATA-DIRECT софтуер


 

 • •ДЕМО версия е достъпна безплатно от официалния сайт на ТЕSA , с нея е възможно свързване само на един инструмент
 • • Пълната ДЕМО версия (за свързване на повече инструменти) е достъпна за използване в период от 30 дни
 • • Прехвърляне на данни чрез USBили Bluetooth (с използване на DATA-VIEWER)
 • • Автоматично създаване на файлове във * .csv формат
 • • ASCII команди
 • • Автоматично изпращане във външна програма (например Excel)
 • • Всички измервателни уреди, оборудвани с: изход Opto-RS232, TLC изход (кабел), TLC изход (Bluetooth връзка, използващи DATA-VIEWER)
 • • В доставката са включени: CD с инсталация, USB донгъл (лиценз), инструкция за употреба
 
Каталожен номер Описание Минимални
софтуерни изисквания
04981001 DATA-DIRECT software Windows 7/10,
32 или 64 bits

Допълнително информация за продукта тук

STAT-EXPRESS софтуер


 

 • • ДЕМО версия е достъпна безплатно от официалния сайт на ТЕSA , с нея е възможно е свързване само на един инструмент
 • • Пълната ДЕМО (за свързване на повече инструменти) версия е достъпна за използване в период от 30 дни
 • • Прехвърляне на данни чрез USB връзка или Bluetooth (при използване на DATA-VIEWER)
 • • Измерване на детайли или определени характеристики
 • • Неограничено създаване на програми за измерване
 • • PASS / FAIL класификация
 • • Резултатите се показва в реално време
 • • Статистика, изчисление и XR диаграма в реално време
 • • Импорт / експорт на * .csv файл
 • • Репорт за определено измерване или за целия детайл
 • • Автоматично създаване на протоколи със снимки и инструкция за експлоатация
 • • Репорт за измерванията в * .pdf, * .html или друг формат
 • • Всички измервателни уреди, оборудвани с: изход Opto-RS232, TLC изход (кабел), TLC изход (Bluetooth връзка, използващи DATA-VIEWER)
 • • В доставката са включени: CD с инсталация, USB донгъл (лиценз), инструкция за употреба, DATA-DIRECT софтуер (включен в STAT-EXPRESS)
 
Каталожен номер Описание Минимални
софтуерни изисквания
04981002 STAT-EXPRESS software Windows 7/10,
32 или 64 bits

Допълнително информация за продукта тук

АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.