Грапавомери TESA

Грапавомери TESA


Грапавомерите на TESA дават възможност за използване на редица функции за определяне нужните параметри на грапавост
 
Основни параметри:
  • • Ra - средно отклонение на профила по ос у, в измерваната дължина
  • • Rmax - разстояние между най-ниската падина и най-високата издатина на профила в измерваната дължина
  • • Rz - средно отклонение на 5 най-високи издатини и 5 най-ниски падини на профила в измерваната дължинаГрапавомери 
RUGOSURF 20


Грапавомери TWIN-SURF


Измерване на грапавост и
профили с  RUGOSURF 90G
 


Комплект за измерване на
профили за  RUGOSURF 90G


Аксесоари
за грапавомери 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.