Поддръжка и сервиз

Поддръжка и сервиз

Оторизиран сервиз за България от АРК Метрология
 
Сигнализирайте ни, в случай на проблем с доставена от нас измервателна машина. Сервизните ни  инженери, преминали специализирани курсове и сертифицирани от HEXAGON MI, притежават опит, знания и умения за бързо отстраняване на възникнали проблеми. АРК Метрология разполага с необходимото сервизно оборудване, включително стъпков калибър KOBA и лазерен интерферометър Renishaw ML10, за извършване на качествен сервиз и поддръжка на ТИМ. 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.