Измервателни инструменти TESA - Швейцария

Измервателни инструменти TESA - Швейцария

                                                                                                                                                                
TESA Technolgy, е компания (част от HEXAGON MI) със седалище - Рененс, Швейцария. Марката TESA е световен лидер в производството на прецизни измервателни инструменти. Повече 75 години TESA предлага висококачествени,  точни и надеждни инструмнети, покриващи и най-високите клиентски изисквания. 
 

Шублери

Микрометри
Триточкови вътромери
Инструменти за контрол на големи размери 
Телескопични индикаторни часовници
Стойки и приспособления за фиксиране
ВисoтомериИндуктивни датчици за дължина
Компаратори и двуточкови вътромери
Еталони за дължина и ъгъл
Либели и ъгломери
Уреди за измерване на грапавост
Калибрационно оборудване
Свързване и пренос на данни 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.